: : Rommaichyka - ร่มไม้ชายคา : :

Karaoke

The Blizz Zone

Karaoke ในโซนนี้จะเป็นอาคาร 2 ชั้น ตั้งโดดเด่นในบริเวณพื้นที่ทางเข้าด้านหน้าร้าน มีรูปแบบที่ ทันสมัยเหมาะสำหรับ วัยรุ่นที่ชอบความสนุกสนาน ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในชั้นใดหรือห้องใดของอาคารนี้จะ สามารถมองเห็นบรรยากาศภายในร้านได้อย่างทั่วถึง เพราะตกแต่งด้วยเรือนกระจกใสบานใหญ่ รูปแบบ การตกแต่งจะ เน้นสีสันสดใส ที่เป็นจุดดึงดูดความสนใจ

ห้อง ขนาด จำนวนคน รายละเอียด

 

ชั้นที่ 1

B1: KIWI S 6-8 จอ FLAT 29" ระบบ Digital ผนังสีลูกกวาด
B2: CARROT S 6-8
B3: BLUEBERRY S 6-8
B4: CHERRY S 6-8

 

ชั้นที่ 2

B5: SUSI S 6-8 จอ FLAT 29"ระบบ Digital ผนังรูปภาพ INKJET
B6: JESSY S 6-8
B7: VIVI S 6-8
B8: SNAZZY S 6-8
B9: STELLAR M 15 Projector Screen สามารถรับชมภาพได้คมชัด
ระบบเสียงกังวาล

BACK

TOP